ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • ยินดีต้อนรับ
 • โครงการสหกรณ์อาสาทำดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ
 • 1 เมษายน 2567 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เรารักสมเด็จพระเทพฯ
 • 26 กุมภาพันธ์ 2567 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567
 • Pirunrajbanner
 • Banner Web ITA
 • การขับเคลื่อนงานตามแผนและนโยบายปี 2567
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)
 • "หนังสือวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์" ครบรอบ 51 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2566
 • Government Action Plan For 5 Years
 • รางวัลที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • พนักงานราชการดีเด่นประจำปี 2566
 • Bannercontact

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ท่านอธิบดี
  ท่านเขต
  สหกรณ์จังหวัด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • การรับจดทะเบียนสหกรณ์
  • การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
  • ปริมาณธุรกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
  • โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
  • ขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้และเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
  • การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์
  • การตรวจการสหกรณ์
  • การรับจดทะเบียนสหกรณ์

  • การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร

  • ปริมาณธุรกิจ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

  • โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

  • ขั้นตอนและระยะเวลาการขอกู้และเบิกเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

  • การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์

  • การตรวจการสหกรณ์

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
  จังหวัดระยอง
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงาน ปปง.
  Entry Thailand

  เมนูอื่นๆ

  แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 (2566-2570)
  Action Plan 2566
  แผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่ม
  รายงานผลการแนะนำส่งเสริม
  รายงานประจำปี Annaul Report
  ฐานข้อมูลแฟ้ม 19 รายการ
  รายงานการประชุม
  รับรองรายงานการประชุม
  งบทดลอง
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(รายไตรมาส)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-GP
  KM
  คู่มือการปฏิบัติงาน
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  Facebook
  You Tube
  Messenger
  คู่มือประชาชน

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 Copyright @ 2022 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
  ภาพประกอบจาก www.Freepik.com,www.Flation.com,www.Pixabay.com
  แบบอักษรจาก www.F0nt.com

  BACK TO TOP